Vloermarkering voor Bedrijfshallen

Vloermarkering in bedrijfshallen is van essentieel belang om een georganiseerde, efficiënte en veilige werkomgeving te handhaven. Bedrijfshallen variëren sterk in grootte en functie, maar vloermarkeringen kunnen in vrijwel elke bedrijfshal worden toegepast. Hier zijn enkele belangrijke toepassingen van vloermarkeringen in bedrijfshallen:
Before & After photos

LED-Projectie het nieuwe product voor vloermarkeringen voor bedrijfshallen

Het succesvol implementeren van vloermarkeringen in bedrijfshallen vereist zorgvuldige planning en afstemming op de specifieke behoeften van de faciliteit. Samenwerking met professionals op het gebied van industriële veiligheid en logistiek kan bijdragen aan een effectief en conform systeem van vloermarkeringen.

Feel free to contact us to learn more about our LED Projection Lamps for Industrial Halls and how we can contribute to the safety and efficiency of your facility. We are ready to provide you with high-quality solutions that meet your projection needs. Contact

1. Veiligheidsmarkeringen: Veiligheid staat voorop in bedrijfshallen. Vloermarkeringen kunnen worden gebruikt om veiligheidszones aan te geven, zoals nooduitgangen, verzamelplaatsen in geval van nood, en gebieden rond potentieel gevaarlijke machines.

2. Looproutes en Verkeersstromen: Om de efficiëntie te verbeteren en het risico op ongevallen te verminderen, kunnen vloermarkeringen worden gebruikt om duidelijke looproutes voor voetgangers en verkeersstromen voor voertuigen aan te geven. Dit is vooral belangrijk in grote bedrijfshallen waar veel beweging plaatsvindt.

3. Opslaglocaties en Magazijnbeheer: Vloermarkeringen zijn handig voor het markeren van opslaglocaties en het creëren van duidelijke gangpaden in magazijnen. Dit vergemakkelijkt niet alleen de opslag en het ophalen van goederen, maar draagt ook bij aan een georganiseerde en gestroomlijnde logistiek.

4. Werkstations en Productiegebieden: In productieomgevingen kunnen vloermarkeringen worden gebruikt om werkstations en specifieke productiegebieden te identificeren. Hierdoor kunnen medewerkers snel en nauwkeurig hun taken uitvoeren.

5. Kwaliteitscontrole en Inspectiepunten: Vloermarkeringen kunnen worden gebruikt om kwaliteitscontrolepunten en inspectiegebieden aan te geven. Dit helpt bij het handhaven van consistente kwaliteitsnormen en stroomlijnt het productieproces.

6. Identificatie van Gevaarlijke Materialen: In faciliteiten waar gevaarlijke materialen worden gebruikt, kunnen vloermarkeringen worden ingezet om deze gebieden duidelijk te identificeren en de benodigde veiligheidsmaatregelen aan te geven.

7. Aanduiding van Specifieke Zones: Bedrijfshallen kunnen vaak worden onderverdeeld in verschillende zones, zoals assemblagezones, verpakkingszones en rustgebieden. Vloermarkeringen helpen bij het duidelijk afbakenen van deze gebieden.

 

8. Thermoplastische Markeringen: In sommige gevallen worden duurzame thermoplastische markeringen gebruikt in bedrijfshallen. Deze zijn bestand tegen zware belasting en slijtage, wat vooral belangrijk is in omgevingen waar veel voertuigbewegingen plaatsvinden.

Sustainable solution
With a lifespan of 50,000 burning hours, you won't have to worry about the markings for years.
For every industry/sector
No impact from moisture, cold, or dust and dirt.
Cost effective
No maintenance costs for repairs or cleaning.
Flexible modifications
Easily modify the floor marking plan without causing damage
5-year warranty
Extended warranty due to excellent quality
Dynamic
Increase pedestrian awareness by utilizing sensors and/or flashing functions
Safety and longevity
With always clearly visible markings
Easy installation
Simple to install with clear provided assembly and connection instructions

Request a free brochure