Projecting Floor Markings

Het projecteren van belijningen is een innovatieve en effectieve benadering om de veiligheid en organisatie in diverse omgevingen te verbeteren. Of het nu gaat om fabrieken, magazijnen, parkeerplaatsen, sportvelden, of andere locaties, belijningenprojectie biedt tal van voordelen.

Before & After photos

Projected floor markings, improved safety and organization

The use of LED projection technology in line marking provides a dynamic and adaptable solution. It is possible to change or adjust markings and lines to meet changing needs and environmental factors. This allows organizations to improve both safety and efficiency in various application areas. Line marking projection is a powerful tool for creating organized, safe, and well-defined spaces in diverse sectors.

Feel free to contact us to learn more about our LED Projection Lamps for Industrial Halls and how we can contribute to the safety and efficiency of your facility. We are ready to provide you with high-quality solutions that meet your projection needs. Contact

Enhanced Safety:

Projecting floor markings is a powerful means to improve safety. It offers the following benefits:

  1. Duidelijke Markeringen: Belijningen kunnen worden geprojecteerd in heldere, opvallende kleuren en vormen, waardoor duidelijke markeringen ontstaan. Dit is vooral belangrijk in gebieden waar voetgangers en voertuigen elkaar kruisen.
  2. Veilige Looproutes: In grote faciliteiten zoals magazijnen kunnen projecties dienen om veilige looproutes aan te geven, wat het risico op ongevallen aanzienlijk vermindert.
  3. Nooduitgangen: In noodgevallen zijn duidelijk gemarkeerde nooduitgangen van cruciaal belang. Belijningenprojectie zorgt ervoor dat deze routes altijd zichtbaar zijn.

Verbeterde Organisatie:

Naast veiligheid biedt belijningenprojectie voordelen op het gebied van organisatie en efficiëntie:

 

  1. Optimal Space Utilization In magazijnen en logistieke centra kan belijningenprojectie helpen bij het optimaliseren van opslagruimte en de efficiënte plaatsing van goederen.
  2. Traffic Flow Management: In parkeergarages of grote parkeerterreinen kunnen geprojecteerde belijningen de verkeersstromen beheren en parkeerplaatsen markeren.
  3. Duidelijke Grenzen: Op sportvelden en speelplaatsen helpen belijningen om duidelijke grenzen en speelvelden aan te geven.
  4. Visuele Communicatie: Belijningenprojectie kan worden gebruikt voor visuele communicatie, zoals het markeren van specifieke laad- en loszones, veiligheidsinstructies, en meer.
Sustainable solution
With a lifespan of 50,000 burning hours, you won't have to worry about the markings for years.
For every industry/sector
No impact from moisture, cold, or dust and dirt.
Cost effective
No maintenance costs for repairs or cleaning.
Flexible modifications
Easily modify the floor marking plan without causing damage
5-year warranty
Extended warranty due to excellent quality
Dynamic
Increase pedestrian awareness by utilizing sensors and/or flashing functions
Safety and longevity
With always clearly visible markings
Easy installation
Simple to install with clear provided assembly and connection instructions

Request a free brochure