Veiligheid verhogen in bedrijfshal

Het verhogen van de veiligheid in een bedrijfshal is essentieel om een gezonde werkomgeving te waarborgen en ongevallen te voorkomen. Hier zijn enkele belangrijke stappen die je kunt overwegen om de veiligheid in een bedrijfshal te verbeteren
Before & After photos

Met LED-projectie verhoog je de veiligheid in uw bedrijfshal

Door deze stappen te volgen, kun je de algehele veiligheid in de bedrijfshal verbeteren en een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en actief bijdragen aan een veilige werkomgeving.

Feel free to contact us to learn more about our LED Projection Lamps for Industrial Halls and how we can contribute to the safety and efficiency of your facility. We are ready to provide you with high-quality solutions that meet your projection needs. Contact

1.        Risicoanalyse:

·         Voer een grondige risicoanalyse uit om potentiële gevaren in kaart te brengen. Identificeer gebieden met verhoogde risico’s, zoals machinezones, opslagruimten, laadperrons en looproutes.

2.        Veilige Werkprocedures:

·         Stel duidelijke en gedocumenteerde veiligheidsprocedures op voor alle aspecten van het werk in de bedrijfshal. Zorg ervoor dat medewerkers getraind zijn en zich bewust zijn van deze procedures.

3.        Veilige Toegang en Uitgang:

·         Zorg voor duidelijk gemarkeerde en goed verlichte toegangs- en uitgangspunten. Zorg ervoor dat nooduitgangen vrij toegankelijk zijn en dat medewerkers op de hoogte zijn van de locatie ervan.

4.        Veiligheidstraining:

·         Bied regelmatige veiligheidstraining aan alle medewerkers. Dit moet onder meer procedures voor noodgevallen, het gebruik van beschermende uitrusting en veilige werkmethoden omvatten.

5.        Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

·         Zorg ervoor dat medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, afhankelijk van de aard van hun werk. Dit kan onder meer helmen, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en veiligheidsschoenen omvatten.

6.        Veilige Opslagpraktijken:

·         Implementeer veilige opslagpraktijken om het risico op vallende voorwerpen of andere opslaggerelateerde gevaren te verminderen. Zorg ervoor dat zware items op de juiste manier worden gestapeld en opgeslagen.

7.        Machineveiligheid:

·         Onderhoud machines regelmatig en zorg ervoor dat ze voldoen aan alle veiligheidsnormen. Markeer gevarenzones rond machines en voorzie ze van duidelijke instructies en waarschuwingen.

8.        Verlichting:

·         Zorg voor voldoende en gelijkmatige verlichting in de bedrijfshal om het risico op struikelen en vallen te verminderen. Vooral in gangpaden, bij trappen en bij laadperrons is goede verlichting van groot belang.

9.        Nooduitrusting:

·         Plaats nooduitrusting zoals brandblussers, EHBO-posten en oogdouches op strategische locaties. Zorg ervoor dat medewerkers weten hoe ze deze apparatuur moeten gebruiken.

10.      Veiligheidssignalering:

·         Gebruik duidelijke veiligheidssignalering om gevaren aan te geven, zoals waarschuwingsborden, markeringen op de vloer en andere visuele aanwijzingen.

11.      Veiligheidscommissie:

·         Stel een veiligheidscommissie op die regelmatig bijeenkomt om veiligheidskwesties te bespreken, incidenten te evalueren en verbeteringen voor te stellen.

12.      Continue Evaluatie en Verbetering:

 

·         Voer regelmatig evaluaties uit van de veiligheidsprestaties en pas waar nodig het veiligheidsbeleid aan. Blijf openstaan voor feedback van medewerkers en stimuleer een cultuur van continue verbetering.

Sustainable solution
With a lifespan of 50,000 burning hours, you won't have to worry about the markings for years.
For every industry/sector
No impact from moisture, cold, or dust and dirt.
Cost effective
No maintenance costs for repairs or cleaning.
Flexible modifications
Easily modify the floor marking plan without causing damage
5-year warranty
Extended warranty due to excellent quality
Dynamic
Increase pedestrian awareness by utilizing sensors and/or flashing functions
Safety and longevity
With always clearly visible markings
Easy installation
Simple to install with clear provided assembly and connection instructions

Request a free brochure