Veiligheid verhogen met LED-Projectie

Het gebruik van LED-projectie kan een innovatieve manier zijn om de veiligheid in een bedrijfshal te verhogen. Hier zijn enkele manieren waarop LED-projectie kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving:

Before & After photos

LED-Projectie het innovatieve product om de veiligheid te verhogen

Bij het implementeren van LED-projectie voor veiligheidsdoeleinden is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de geprojecteerde informatie accuraat, goed zichtbaar en conform de geldende veiligheidsnormen is. Regelmatige inspectie en onderhoud van de LED-projectoren zijn ook cruciaal om hun effectiviteit te behouden.

Feel free to contact us to learn more about our LED Projection Lamps for Industrial Halls and how we can contribute to the safety and efficiency of your facility. We are ready to provide you with high-quality solutions that meet your projection needs. Contact

1.        Virtuele Veiligheidsmarkeringen:

·         Gebruik LED-projectie om virtuele veiligheidsmarkeringen te creëren, zoals markeringen voor looppaden, nooduitgangen en gebieden met potentieel gevaar. Deze heldere markeringen verhogen de zichtbaarheid, vooral in donkere of drukke omgevingen.

2.        Waarschuwingssymbolen:

·         Projecteer waarschuwingssymbolen voor specifieke gevaren of voorzorgsmaatregelen op de vloer. Bijvoorbeeld symbolen voor natte vloeren, laadzones of zones met bewegende machines.

3.        Dynamische Veiligheidsinformatie:

·         Gebruik LED-projectie voor het weergeven van dynamische veiligheidsinformatie, zoals snelheidsbeperkingen, actuele waarschuwingen of belangrijke aankondigingen. Dit kan snel worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

4.        Veilige Looproutes Markerings:

·         Markeer veilige looproutes met LED-projectie, vooral in gebieden waar voetgangers en voertuigen elkaar kruisen. Dit vergemakkelijkt een veilige beweging door de bedrijfshal.

5.        Veiligheidsgerelateerde Instructies:

·         Projecteer veiligheidsgerelateerde instructies op de vloer voor specifieke taken of procedures. Dit kan nuttig zijn bij het trainen van personeel of bij het aanduiden van specifieke werkzones.

6.        Zichtbare Nooduitgangen:

·         Maak nooduitgangen duidelijk zichtbaar door LED-projectie te gebruiken. In geval van een noodsituatie kunnen deze markeringen mensen snel naar de juiste uitgang leiden.

7.        Veiligheidssignalering bij Machines:

·         Markeer de directe omgeving van machines met LED-projectie om aan te geven waar extra voorzichtigheid geboden is. Dit vergroot de bewustwording van mogelijke gevaren.

8.        Dynamische Verkeersstroomindicatoren:

·         Projecteer dynamische verkeersstroomindicatoren, vooral in gebieden waar voertuigen manoeuvreren. Dit kan de zichtbaarheid vergroten en bijdragen aan het voorkomen van aanrijdingen.

9.        Adaptieve Veiligheidsinformatie:

·         Pas LED-projectie toe voor adaptieve veiligheidsinformatie, zoals het weergeven van actuele veiligheidsaanwijzingen op basis van veranderende omstandigheden in de bedrijfshal.

10.      Reflecterende Oppervlakken Markerings:

 

·         Markeer reflecterende oppervlakken, zoals trappen of obstakels, met LED-projectie om ervoor te zorgen dat ze duidelijk zichtbaar zijn, vooral in omgevingen met weinig licht.

Sustainable solution
With a lifespan of 50,000 burning hours, you won't have to worry about the markings for years.
For every industry/sector
No impact from moisture, cold, or dust and dirt.
Cost effective
No maintenance costs for repairs or cleaning.
Flexible modifications
Easily modify the floor marking plan without causing damage
5-year warranty
Extended warranty due to excellent quality
Dynamic
Increase pedestrian awareness by utilizing sensors and/or flashing functions
Safety and longevity
With always clearly visible markings
Easy installation
Simple to install with clear provided assembly and connection instructions

Request a free brochure