Logistieke Risico Inventarisatie

“Bewegingen in goede banen leiden”
In en om uw bedrijf, fabriek, magazijn, warehouse, logistieke opslag.

Veiligheid creëren

Uw plannen voor een veiligere omgeving voor uw werknemers, leveranciers en bezoekers getoetst door een HVK (Hogere Veiligheids Kundige), zoals ’t ook zou moeten.

Risico inventarisatie

Voorkom risico’s op uw werkvloer. Das mooi, maar hoe?

Op locatie

Wij komen op locatie om met u uw wensen door te nemen.

De risico’s

Wij doen een opname van alle mogelijke risico’s.

Persoonlijk contact

Wij spreken met u en uw werknemers over de risico’s.

Uitgebreid verslag

U krijgt van ons een verslag met onze bevindingen, ondertekend door een HVK.

Presentatie verslag

Op locatie presenteren wij het verslag (met conclusies en aanbevelingen), aan de hand van de door ons geconstateerde risico’s.

Advies

Wij geven advies en de hierbij behorende beheersmaatregelen.

Bent ú RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Allemaal mooi en aardig, maar hoe maak ik mijn magazijn veiliger? We hebben veel bewegingen en alles loopt door elkaar, de kans dat er eens wat gebeurt is gewoon erg groot. Ik wil duidelijkheid en letsel schade voorkomen.

Bent ú RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Allemaal mooi en aardig, maar hoe maak ik mijn magazijn veiliger? We hebben veel bewegingen en alles loopt door elkaar, de kans dat er eens wat gebeurt is gewoon erg groot. Ik wil duidelijkheid en letsel schade voorkomen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.